Niepubliczne Przedszkole "Pluszak" na prawach przedszkola publicznego
przy ul. Sikorskiego 1 i ul. Smolki 11 ogłasza nabór dla dzieci od 2,5 do 6 lat na rok dydaktyczny 2021/2022.

Zgłoszenia i zapisy wyłącznie w placówkach, ze względu na konieczność złożenia dokumentów, potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna kandydata. W tym celu zainstalowaliśmy dla Państwa skrzynki na listy na bramce wejściowej do przedszkola przy ul. Sikorskiego 1 oraz przy drzwiach wejściowych do przedszkola przy ul. Smolki 11, w których prosimy zostawić Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola.

Wniosek można również przesłać pocztą tradycyjną na adres placówki.

Wszystkie złożone Wnioski zostaną przekazane Komisji Rekrutacyjnej.

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, preferowanym sposobem pobierania Wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola jest forma elektroniczna. Kompletny formularz wraz z Oświadczeniem znajduje się na naszej stronie internetowej www.pluszak.ilawa.pl w zakładce: Zgłoszenia.

Wnioski zgłoszenia dziecka do przedszkola należy składać
w nieprzekraczalnym terminie od 01.03.2021 r. do 22.03.2021 r.

Weryfikacja złożonych wniosków pod względem formalnym
od 23.03.2021 r. do 02.04.2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola nastąpi w dniu 06.04.2021 r. do godz. 13.00.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do przedszkola nastąpi w dniu 09.04.2020 r. do godz. 13.00.

Postępowanie uzupełniające – w dniach od 16.08.2021 r. do 20.08.2021 r.

Zapewniamy całoroczne funkcjonowanie przedszkoli. Zatrudniamy profesjonalną
i doświadczoną kadrę, w tym specjalistów m.in.: pedagog, logopedzi, neurologopeda, oligofrenopedagog, fizjoterapeuta/rehabilitant. W obu placówkach zajęcia dydaktyczne prowadzimy z użyciem tablic i monitorów interaktywnych. Zapewniamy dzieciom zajęcia dodatkowe: rytmika  dwa razy w tygodniu i język angielski codziennie w każdej grupie wiekowej w cenie przedszkola, religia na życzenie rodziców. Gwarantujemy bardzo dobre przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Na życzenie rodziców, organizujemy inne ciekawe zajęcia dodatkowe np.: nauka języka hiszpańskiego, piłka nożna, zajęcia taneczne, nauka gry na instrumentach.

Dysponujemy własnymi, ogrodzonymi, bezpiecznymi i nowocześnie wyposażonymi placami zabaw dla dzieci.

Zapewniamy pyszne i wysokiej jakości posiłki, przygotowywane w kuchni, która działa specjalnie na potrzeby naszych placówek. Respektujemy wszelkie diety (bezmleczne, wegetariańska, wegańska, dla diabetyków, alergików itp.).

Współpracujemy z zewnętrznymi instytucjami wspomagającymi proces dydaktyczno – wychowawczy (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, MOPS, PCPR itp.). Podlegamy nadzorowi kuratoryjnemu.

Kontakt tel. 661 087 379 (ul. Sikorskiego 1), 601 497 224 (ul. Smolki 11)
lub 605 890 248.

Przedszkole "Pluszak" - 12 lat doświadczenia pracy z dziećmi!

ZAPRASZAMY!

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, Statut przedszkola, Zarządzenie nr 0050–5/2021 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 22 stycznia 2021 r.

 

Drodzy rodzice!

Ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną w naszym mieście (coraz większa ilość potwierdzonych zakażeń w placówkach m.in. oświatowych), mając na względzie naszych wychowanków i ich rodziny, odwołujemy wszystkie zaplanowane na najbliższe dni spotkania z rodzicami. Będziemy też w najwyższym stopniu przestrzegać i egzekwować procedury związane z covid 19. Jednocześnie informujemy, że jeśli ktokolwiek z Państwa rodziny przebywa na kwarantannie lub miał kontakt z osobą zarażoną lub przebywająca na kwarantannie, nie może przyprowadzać dziecka do przedszkola w najbliższych dniach, zgodnie z procedurami i rozporządzeniami GIS. Dyrekcja Niepublicznego Przedszkola "Pluszak" w Iławie


PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI DO/ Z PRZEDSZKOLA OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2020 ROKU, DO ODWOŁANIA
UWAGA!


1. WSZYSTKIE OSOBY DOROSŁE WCHODZĄCE DO PRZEDSZKOLA MUSZĄ MIEĆ ZAKRYTE USTA I NOS ORAZ POWINNY ZDEZYNFEKOWAĆ RĘCE. WSZYSTKIE OSOBY, W TYM DZIECI, WCHODZĄCE DO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MUSZĄ PODDAĆ SIĘ POMIAROWI TEMPERATURY CIAŁA – DO PRZEDSZKOLA NIE BĘDA WPUSZCZANE OSOBY Z TEMPERATURĄ POWYŻEJ 37 STOPNI CELSJUSZA.
2. DO SZATNI WPUSZCZANI SĄ RODZICE Z DZIEĆMI NOWOZAPISANYMI DO PRZEDSZKOLA – PO ROZEBRANIU DZIECKA ODDAJĄ JE POD OPIEKĘ NAUCZYCIELEK LUB OPIEKUNEK. POZOSTAŁE DZIECI ODDAWANE SĄ POD OPIEKĘ PERSONELU BEZPOŚREDNIO PO WEJŚCIU DO PRZEDSZKOLA.
3. W SZATNI MOŻE PRZEBYWAĆ NA RAZ CZWORO RODZICÓW Z DZIECKIEM (Z DZIEĆMI). POZOSTAE OSOBY PRZYPROWADZAJĄCE LUB ODBIERAJĄCE DZIECI POWINNY POCZEKAĆ PRZED WEJŚCIEM, AŻ WARUNKI SANITARNE POZWOLĄ IM WEJŚĆ DO ŚRODKA
4. OSOBY PRZYPROWADZAJĄCE LUB ODBIERAJĄCE DZIECI MOGĄ PRZEBYWAĆ TYLKO W POMIESZCZENIACH SZATNI, NIE MOGĄ SWOBODNIE PORUSZAĆ SIĘ PO PRZEDSZKOLU, WCHODZIĆ DO SAL I INNYCH POMIESZCZEŃ
5. OSOBY WCHODZĄCE NA TEREN PRZEDSZKOLA POWINNY ZACHOWAĆ DYSTANS CO NAJMNIEJ 1,5 METRA OD POZOSTAŁYCH OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIACH PLACÓWKI
6. DZIECI POWINNY BYĆ PRZYPROWADZANE DO PRZEDSZKOLA DO GODZINY 9.00, A W PRZYPADKÓW DZIECI Z TZW. ZERÓWKI DO GODZINY 8.00, A ODBIERANE PO GODZINIE 15.00. W PRZYPADKU PRZYPROWADZENIA LUB ODBIORU DZIECKA W INNYCH GODZINACH NALEŻY WCZEŚNIEJ POINFORMOWAĆ O TYM ODPOWIEDNICH PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA
7. DO PRZEDSZKOLA NALEŻY PRZYPROWADZAĆ DZIECI ZDROWE, BEZ JAKICHKOLWIEK OZNAK INFEKCJI. W RAZIE OTRZYMANIA Z PRZEDSZKOLA INFORMACJI O CHOROBIE DZIECKA, NALEŻY JE NATYCHMIAST ZABRAĆ I UDAĆ SIĘ DO LEKARZA. W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA U DZIECI ALERGII OBJAWIAJĄCYCH SIĘ KASZLEM, KATAREM, ŁZAWIENIEM OCZU ITP. KONIECZNE JEST DOSTARCZENIE ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO POTWIERDZAJĄCEGO ALERGIĘ. JEŚLI U DZIECKA , RANO LUB W CIĄGU DNIA WYSTĄPI PODWYŻSZONA TEMPERATURA CIAŁA I /LUB INNE OBJAWY ŚWIADCZĄCE O INFEKCJI, NIE WOLNO PRZYPROWADZAĆ TAKIEGO DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NASTEPNEGO DNIA. JEŚLI U DZIECKA WYSTĄPIĄ OBJAWY INFEKCJI PRZEZ DWA DNI Z KOLEI, NALEŻY ZATRZYMAĆ DZIECKO W DOMU PRZEZ CAŁY NASTĘPNY TYDZIEŃ.
8. DO PRZEDSZKOLA NIE MOŻNA PRZYNOSIĆ ŻADNYCH RZECZY, KTÓRE NIE SĄ NIEZBĘDNE DO FUNKCJONOWANIA DZIECI (ZABAWEK, JEDZENIA, NAPOJÓW, PRZYBORÓW PLASTYCZNYCH, ARTYKUŁÓW SANITARNYCH ITP. W PRZYPADKU PRZYNIESIENIA TAKICH RZECZY BĘDĄ ONE UTYLIZOWANE LUB PODDAWANE KWARANTANNIE.
9. PRZEDSZKOLE DO ODWOŁANIA REZYGNUJE Z WSZELKIEGO OBROTU GOTÓWKOWEGO. WSZYSTKIE OPŁATY (ZA PRZEDSZKOLE, WYŻYWIENIE, PODRĘCZNIKI DLA MŁODSZYCH GRUP, UBEZPIECZENIE ITP.) NALEŻY UISZCZAĆ NA KONTO PRZEDSZKOLA (NR KONTA ZOSTANIE WSZYSTKIM PRZEKAZANY INDYWIDUALNIE), WPISUJĄC W TYTULE PRZELEWU IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, GRUPĘ I CEL WPŁATY.
10. RODZICE ZOBOWIĄZANI SĄ UDOSTĘPNIĆ PERSONELOWI PRZEDSZKOLA NUMERY TELEFONÓW OSÓB DYSPOZYCYJNYCH W RAZIE POTRZEBY NATYCHMIASTOWEGO ZABRANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA I W RAZIE POTRZEBY ZWERYFIKOWAĆ LISTĘ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA. Z UWAGI NA OGRANICZENIA BEZPOSREDNIEGO KONTAKTU Z PERSONELEM PRZEDSZKOLA RODZICE POWINNI WYKORZYSTYWAĆ PRZYGOTOWANE I ZAPROPONOWANE PRZEZ NAUCZYCIELKI KANAŁY KOMUNIKACJI (GRUPY NA MESSENGERZE, SMS -Y ITP.)
11. W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI PROSIMY KONTAKTOWAC SIE TELEFONICZNIE Z DYREKCJĄ PRZEDSZKOLA LUB ADMINISTRACJĄ. BARDZO PROSIMY O PRZESTRZEGANIE W/W WYMOGÓW I ZALECEŃ. ODMOWA PODPORZĄDKOWANIA SIĘ W/W RYGOROM MOŻE SKUTKOWAĆ WDROŻENIEM POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. WSZYSTKIM NAM POWINNO ZALEŻEĆ NA TYM, ABY DZIECI MOGŁY PRZEBYWAĆ W BEZPIECZNYM OTOCZENIU. DOSTOSOWANIE SIĘ DO WYMOGÓW SANITARNYCH ZWIĘKSZA SZANSE, ŻE NASZE PRZEDSZKOLE BĘDZIE FUNKCJONOWAĆ BEZ ZAKŁÓCEŃ.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, Statut przedszkola, Zarządzenie nr 0050 – 6 / 2020 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 20 stycznia 2020 r.

Serdecznie zapraszamy również na profil "Pluszaka" na facebooku, gdzie na bieżąco umieszczane są informacje o tym, co dzieje się w naszym Przedszkolu.

Statut przedszkola.

Aneks do statutu