Oferta rozszerzona

W przedszkolach „Pluszak” możesz zapisać swoje dziecko na zajęcia dodatkowe. W ramach oferty dodatkowej oferujemy m.in. naukę języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne czy naukę gry na instrumentach.

Na życzenie rodziców rozszerzymy ofertę zajęć dodatkowych. Ilość zajęć po uzgodnieniu z rodzicami i nauczycielem prowadzącym.

W skład oferty rozszerzonej wchodzą: 
Nauka języka Hiszpańskiego czytaj więcej
Nauka gry na instrumentach
Piłka nożna czytaj więcej
Opieka logopedyczna czytaj więcej

Nauka języka hiszpańskiego

Prowadzone są przez Panią Rosemary Wisniewski, która od kilku lat współpracuje z naszym Przedszkolem.
Zajęcia językowe łączą elementy nauki i zabawy z uwzględnieniem licznych pomocy naukowych gwarantujących wysoki poziom artystyczny i skuteczność w nauce języka obcego.

Piłka nożna

Zajęcia prowadzone są przez Pana Tomasza Szpadkiewicza - wysoko wykwalifikowanego i doświadczonego trenera Klubu „Mały Jeziorak”, który dba o prawidłowe szkolenie i wychowanie młodych sportowców.

Piłka nożna jest od wielu lat najpopularniejszą dyscypliną sportową w wielu krajach i ma najbardziej rozbudowane rozgrywki w skali świata. Proces treningowy zaczyna się w coraz wcześniejszym wieku. Nad jego przebiegiem czuwa coraz więcej przedstawicieli różnych specjalności naukowych, od fizjologów przez metodyków po socjologów i psychologów. Ma to na celu wzbogacenie wiedzy trenerskiej, a co za tym idzie podniesienie na wyższy poziom osiągnięć sportowych drużyn piłkarskich.

 

Opieka logopedyczna

Obecnie obowiązujące definicje logopedii mówią, że jest ona „nauką o kształtowaniu prawidłowej mowy, usuwaniu wad wymowy oraz nauczaniu mowy w przypadku jej braku lub utraty”.

Logopeda poprzez ćwiczenia z dziećmi w formie zabawy, zapobiega powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci oraz wspiera nauczycieli grup wychowawczych w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Częstotliwość zajęć logopedycznych ustalana jest indywidualnie w zależności od potrzeb, na podstawie bezpłatnego badania i diagnozy logopedycznej.