Oferta podstawowa

Oferta podstawowa w Pluszaku to nie tylko realizacja programów edukacyjnych i wychowawczych (zgodnie z ustawą o systemie oświaty). To coś więcej niż opieka nad dzieckiem – to także animacja naszych maluchów i edukacja przed rozpoczęciem nauki szkolnej. Proponujemy Państwu wiele aktywnych, rekreacyjno-ruchowych form rozwoju dziecka.

Na standardową ofertę składają się:
Nauka języka angielskiego czytaj więcej
Zajęcia rytmiki czytaj więcej
Zajęcia taneczne czytaj więcej
Edukacja poprzez zabawę
Zabawy na świeżym powietrzu czytaj więcej
Dokumentacja fotograficzna czytaj więcej
Religia, Etyka (na życzenie Rodziców)
Teatrzyki, koncerty, wycieczki, imprezy okolicznościowe na terenie Przedszkola 

Nauka języka angielskiego

Prowadzone są przez Panią Rosemary Wisniewski, rodowitą amerykankę, która od kilku lat współpracuje z naszym Przedszkolem.

Język angielski dla dzieci 5 i 6-letnich w zakresie realizacji podstawy programowej odbywa się codziennie po 30 minut. Dzieci 3 i 4-letnie mają zajęcia codziennie po 15 minut.

Zajęcia językowe łączą elementy nauki i zabawy z uwzględnieniem licznych pomocy naukowych gwarantujących wysoki poziom artystyczny i skuteczność w nauce języka obcego.

Zajęcia rytmiki

Prowadzone są przez Panią Joannę Kupis-Werfel, absolwentkę Akademii Muzycznej w Poznaniu, wydziału Dyrygentury symfonicznej, Kompozycji, Teorii Muzyki i Rytmiki.

Rytmika jest metodą wychowania muzycznego, estetycznego i ogólnego, która dzięki muzyce wyzwala dziecięce emocję i wyobraźnię oraz uwrażliwia na wszelkie piękno. Poprzez zajęcia rytmiczne dziecko poznaje wszelkie aktywne formy obcowania z muzyką jaką jest ruch, śpiew, improwizacja, gra na instrumentach perkusyjnych. Rytmika współdziała z programem wychowania w przedszkolu w kształtowaniu pozytywnych cech osobowości i pożądanych postaw społecznych oraz przygotowaniu dziecka do szkoły. Zajęcia rytmiczne rozbudzają wrażliwość muzyczną i estetyczną dziecka, zamiłowanie do śpiewu, muzyki i tańca oraz rozwijają dyspozycje psycho-fizyczne dzieci.

Zajęcia taneczne

Prowadzone są przez Panią Julitę Drobotko, Instruktor sportowego tańca nowoczesnego oraz tańca towarzyskiego w Szkole Tańca J&K Drobotko. Zajęcia taneczne odbywają się w każdej grupie wiekowej i zawierają elementy tańca współczesnego, choreografie piosenek dziecięcych, elementy tańca towarzyskiego standardowego i latynoamerykańskiego oraz elementy tańca klasycznego.

Taniec wpływa na zwiększenie aktywności ruchowej oraz kształtuje muzykalność, a także umożliwia dzieciom poznawanie stylów tanecznych i form taneczno-gimnastycznych. Figury używane podczas zajęć tanecznych nadają ruchom dziecka precyzję, sprężystość i płynność oraz kształtują prawidłową postawę. Jednocześnie taniec oddziałuje na zdolności ekspresyjne i wrażliwość emocjonalną dziecka.

Zabawy na świeżym powietrzu

Zabawy prowadzone są na własnym, dużym i bezpiecznym placu zabaw. Miejsce jest ogrodzone, otoczone zielenią i wyposażone pod potrzeby przedszkolaków.

Plac zabaw znajduje się w obydwu przedszkolach: na ul. Sikorskiego i ul. Smolki.

Dokumentacja fotograficzna

Dokumentacja tworzona jest na bieżąco, przez cały rok i obejmuje fotorelacje ze wszystkich wydarzeń organizowanych w Przedszkolu, jak i z wyjazdów plenerowych. Zdjęcia są zamieszczane na naszym profilu na facebooku.